Tåget som hållbar transport

De flesta förstår snabbt att jorden inte kommer hålla för kommande generationer ifall transporter inte blir mer hållbara. Att varje resenär sitter och gasar på i varsin bil, eller sätter sig på ett flyg som spyr ut mer föroreningar än vad som ens går att föreställa sig är själva motsatsen till hållbar transport. Enligt Konsumentverket är tåg, buss och tunnelbana de mest miljövänliga alternativen bland motordrivna färdmedel. För att jämförelsen ska bli extra tydlig kan det ju nämnas att på ett tåg ryms lika många resenärer som på 6 bussar eller nästan 140 bilar. Då är det inte särskilt svårt att förstå varför tåg är ett av de mest hållbara alternativen för dig som resenär.

Det vanligaste sättet att beräkna utsläpp för de olika trafikslagen, för att kunna jämföra dem med varandra på ett rättvisande sätt, är att beräkna hur mycket koldioxid de släpper ut om en enda resenär ska åka en kilometer. Då tar man hänsyn både till fordonets utsläpp och hur många som kan transporteras med det.

 För varje kilometer som en person ska förflytta sig med tåg beräknas utsläppen aldrig vara över 100 gram, oavsett var i världen resan sker och även om resan sker med dieseltåg. I Europa är släpper det genomsnittliga tåget ut cirka 45 g koldioxid för varje kilometer en resenär färdas. I Norden (exklusive Danmark) är siffran så låg som 10 g per personkilometer. Det gör de nordiska tågen till mycket hållbara som transportmedel.

Tyvärr är ju tågen inte alltid i tid, vilket leder till att många resenärer i hög utsträckning väljer bort just tåget till förmån för bil, flyg eller andra miljöfarliga transportmedel. SJ mäter regelbundet sin egen punktlighet på en rad olika orter, och de publicerar resultatet på sin egen hemsida. I Augusti 2019 såg ankomstpunktligheten ut så här i Sveriges tre största städer:

Göteborg: 82%

Stockholm: 75%

Malmö: 79%

Detta kan antas vara en ganska hög punktlighet, men i verkligheten så är den väldigt låg. Jämför man med tågen i Japan så har de en punktlighet närmare 100%. Skulle punktligheten förbättras skulle troligtvis ännu fler välja att resa med tåg, och bidra till att en större andel av alla transporter blir hållbara.

Läs mer om vad Sverige kan lära sig om japans punktlighet